دومین شب طنز لرستان

به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز لرستان دومین شب طنز لرستان با عنوان بنزین مَجاز با موضوعات ذیل در تاریخ 27 آذرماه برگزار می گردد.

 

موضوعات:

گرانی و سهمیه بندی بنزین:

  • نظارت بر افزایش قیمت کالا ها
  • اطلاع رسانی افزایش قیمت
  • اعتراضات مردمی
  • آشوب گری اشرار
  • و...

 

فضای مجازی:

  • فضای مجازی و آشوب های اخیر
  • فضای مجازی پاک
  • فرصت ها
  • تهدیت ها
  • و...

 

جهت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 
نظرات کاربران